Generalforsamling

Sporvejsfunktionærernes Frimærkrklub Århus

Stiftet 8. oktober 1941GENERALFORSAMLING 2020.

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling

Mandag den 20. september 2019 kl. 19.00


På Lokalcenter Fuglebakken


Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af Dirigent.

2. Formandens/forretningsudvalgets beretning.

3. Regnskabs føreren fremlægger det reviderederegnskab.       

4. Indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen/bestyrelsen.

A. Formand Erik Simonsen.

B. Regnskabsfører John E. Nielsen

C. Sekretær Kaj Linno Henriksen

D. Bestyrelsesmedlem Peer Damborg

E. Funktionsmand Flemming

F. Bestyrelsessuppleant. Erik Martin Larsen

G. Bestyrelsessuppleant. ledig

H. Revisor Anders Isaksen

 I.  Revisorsuppleant. Bent Leth Jensen.


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest mandag den 06. september 2020 Kl. 12:00.


HUSK!!!! 

Hvis du ønsker at deltage i det efterfølgende traktement er det vigtigt at du tilmelder dig senest den 6. september 2020.

Klubben er vært ved en bid brød + en ØL/Vand efter eget ønske.

HUSK at melde dig til. Således der er brød til alle.