Byttedage-Udstillinger

Sporvejsfunktionærernes Frimærkrklub Århus

Stiftet 8. oktober 1941


BYTTEDAG

FRIMÆRKER - BREVE - POSSTKORT - MØNTER - M.M.

Søndag den 18.oktober 2020

Bellevue hallen

Vestre Strand allé 170, 8240 Risskov

Gratis Entré inkl. Lodseddel

Kl. 09:00 - 15:00

På gensyn


Handlerstande - Café - Bytteborde.


Arrangører:                                                                       Yderlige oplysninger

De Samarbejdende                                                               mobil 2311 6488

Frimærke og Møntklubber                                        mail:nellemann@fritid.tele.dk

I Aarhus og Omegn      


Buslinje 12 til Mejlby/Hjortshøj og Buslinje 17 Til Studstrup 

kører til døren.

Buslinje 6A og Letbanen L1, til Vestre Strand allé

gå afstand ca. 500 meter.


Byttedage og Udstillinger