Århus på Frimærker

Sporvejsfunktionærernes Frimærkrklub Århus

Stiftet 8. oktober 1941


Århus på Frimærker

Det første frimærke med et Århus Motiv erfrimærket fra 1937 hvor man ser Marselisborg Slot fra vandsiden. Næste gang Marselisborg Slot er på et frimærke er i 1994 i forbindelse med udgivelsn af Danske slotte. Frimærket fra 1937 er udgivet i anledning af Kong Christians X´s 25 års regerings jubilæum.

Aarhus by købte i 1896 Marselisborg gods, hvoraf et stykke af parken i 1898 blev skænket som en folkets bryllupsgave fra jyderne til det nygifte tronfølgerpar Prins Christian (10.) og Prinsesse Alexandrine.

Som en del af gaven opførte arkitekt Hack Kampmann i 1899-1902 det nuværende Marselisborg Slot, som blev tronfølgerparrets sommerresidens.

I 1967 overdrog Kong Frederik 9. Marselisborg Slot til den daværende tronfølger Prinsesse Margrethe og Prins Henrik, og Regentparret benytter i dag slottet som sommerresidens.

Slottet er ikke åbent for offentligheden, men slotsparken er åben for publikum, når den kongelige familie ikke har residens på slottet. Der er vagtskifte med Den Kongelige Livgarde kl. 12.00 i de perioder, hvor Dronningen opholder sig på slottet

Frimærket er udgivet den 8. marts 1965 i anledning af 100 året for oprettelsen af den første handelsskole i Danmark. Frimærket er tegnet af Mads stage, og graveret af Cz. Slania.

Billedet til højre er et Postkort fra Århus Sporveje 1981 tegnet af Harald Borges.

Århus Købmandsskole blev stiftet i 1865 under navnet (Handelsforeningens aftenskole). Handelsforeningen var stiftet få år før, og medlemmerne heraf så også behovet for en ordentlig undervisning af købmænd og andre handlende. Det var dog først med opførelsen af Den Jydske Handelshøjskole i 1905 i Hans Broges Gade, at der kom virkelig gang i sagen.

Initiativtageren var: Joh. Baune,, der også var formand for skolen i mere end 25 år. Skolen kom til at ligge i den – på det tidspunkt – nye del af Aarhus syd for banegården. Den blev tegnet af den berømte arkitekt Hack Kampmann, der også har tegnet Aarhus Teater, Katedralskolen m.m.

Her lå huset med sin flotte gavl mod Storegade nr. 2, og langsiden mod Store Pottergade, der er sikkert mange ældre som kan huske ”Mutter Stahlbom’s hus hvor de som børn stod på en kæmpe stor sten foran vinduet og kikkede på slik.

Posthuset i Den Gamle By.

I dag ligger postkontoret på hjørnet af Havbogade og Posthussvinget. Bygningen kaldes Aabenraa huset, fordi det stammer fra Aabenraa.

Frimærket med Århus Sporvogn er udgivet

den 9. juni 1994. Er fra serien med sporvogne.

De første sporvogne i Århus i 1884 var hestetrukne.

Den elektriske sporvej i Århus blev indviet 7. juli 1904 og kørte for sidste gang den 6. november 1971.

Sporvognsbilledet til venstre er et

arkiv billede. Fra Bymuseet i Århus

Den 1. januar 1930 kom der en ny linie til således at sporvognene fik linie nr. 1 og 2.der var omstigning til linie 2 på Banegårdsplads indtil oktober 1945 hvor linie 2 føre ind på linie 1 spor på Banegårdsplads således at intervallerne mellem Banegårdsplads og Trøjborg er 7½ minut.

Det er meget længe siden Katedralskolen blev grundlagt. Det nøjagtige tidspunkt for oprettelsen af katedralskolen kendes ikke. Den tidligste omtale af skolen findes i et brev dateret den 9. februar 1195, hvori biskop Peder Vognsen donerede bøger til skolen. Som katolsk kirkeskole var opgaven at uddanne eleverne til at gøre tjeneste ved den kommende Skt. Clemens Kirke, der blev påbegyndt opført ca.1200, og som ved færdiggørelsen ca. 1300 blev ny domkirke i Århus. Århus Katedralskole er fortsat beliggende på den oprindelige placering.

Den ældste del udgøres af port bygningens fundament, der er fra middelalderen. Herudover består skolen af 4 bygninger, benævnt efter farve. Stort set alle de bygninger som Hack Kampmann stod bag har en eller anden slags figur på bygningerne på Katedralskolen kan man bl.a. se en ugle ud mod Skolebakken og på Gårdsiden kan man se m Hane.

Frimærket Aarhus Katedralskole, udgivet 1995. I anledning af skolens 800 års jubilæum. Den nye Katedralskole- bygning, som ses på frimærket, er tegnet af Hack Kampmann og stod færdig i 1906.


Frimærket med motivet Århus Teater og Festugens Univers på Bispetorvet, er udgivet i 1998. I anledning af nationale festdage.


Århus Teater, er tegnet af Hack Kampmann. Teatert blev indvidet den 15. september 1900.

Cafe Hack åbnede i 2001, og er opkaldt efter arkitekten Frisen over hovedindgangen er en sene fra Holbergs “Maskerade”


Huset er en blanding af en på det tidspunkt forældet byggeskik med lodrette højstolper kombineret med en af de mest moderne bygningsudsmykninger i 1600-tallet nemlig tandsnit, som er navnet på det takkede mønster på gesimsen under taget.

Provstegade:Frimærket er udgivet den 12. januar 2005. Motivet er fra Den gamle By, fra serien Danske boliger. Bygningen er et renæssancehus opført omkring 1650 i Provstegade i Randers.

Da huset blev genopført i Den Gamle By i 1947, skete det med alle de skævheder, som det havde ved nedtagningen. Det var første gang, at denne genopførelsesteknik blev anvendt på museet. Da huset blev taget ned i Randers, var det indrettet med flere mindre boliger, hvorfra bl.a. ildstederne er bevaret. I Den Gamle By blev det indrettet til garveri, men museet planlægger nu at ændre husets indretning, så det kommer til at indgå i 1927-kvarteret med værksted og bolig for cykelsmed og evt. andre håndværksfag i baghuset.

De næste fire frimærker er udgiver den 7. januar 2009 og alle med motiver fra Den Gamle By.

Brostræde med trommeslager, her kan man skimte Møntmestergården i baggrunden.

Kvarteret blev også kaldt Nykøbenhavn. Bygningen er opført i 1683 i København og genopført i Den Gamle By som det hidtil største byggeprojekt i museets historie. I forbindelse med genopførelsen og dekoreringen har museets fagfolk arbejdet med materialer og teknikker, der har været glemt i århundreder. Bygningen er åbnet i forbindelse med Den Gamle Bys 100 års jubilæum iog viser højborgerlige interiører fra cirka 1690 til 1768.

Adelgade med Torvet /Pige i historisk dragt, Aalborgården ses i baggrunden er et: Stenhuset fra 1634 og trestokværkshuset fra 1585 er en del af Den Klingenbergske Gård, der lå i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Både stenhuse og bindingsværkshuse i tre stokværk var sjældne i de danske købstæder.

Til højre i billedet se: Bageren og Bagerfruen sælger brød og kager, der er bagt efter historiske opskrifter. Butikken er indrettet som i 1885. Det store buede udstillingsvindue stammer fra en bager i Ribe. Bageren har åbent fra påske til nytår.

Til venstre i billedet har vi Borgmestergården: Borgmestergården er Danmarks bedst bevarede købmandsgård fra renæssancen. Den er opført i Aarhus i 1597 og tilhørte i århundreder byens førende købmænd, heri blandt flere borgmestre - deraf navnet Borgmestergården.

Bygningen er den første, der er opført i Den Gamle By, og den danner rammen om to udstillingsforløb. Det største viser en omfat- tende kavalkade over borgerlige boliger fra cirka 1600 til 1850.

Det andet udstillingsforløb viser originale interiører fra en købmandsgård i slutningen af 1700-tallet.


Adelgade med Urmuseum og Mure


Renæssancehuset fra Aarhus fra omkring 1650.


Her er butik og værksted for en urmager og værksted for en guldsmed.


Trappe til Kerteminde skole Mand i historisk dragt:

Den Gamle Bys skole ligger i et hus fra Strandgade i Kerteminde. Skolestuen er indrettet som i midten af 1800-tallet. Ved katederet ligger den tamp, læreren straffede sine elever med, når disciplinen haltede.

I huset ligger også skolelærerens hjem.


Århus Havn: Århus havn er Danmarks største containerhavn og er i drift 24 timer i døgnet alle årets dage. Med 1.500 årlige skibsanløb og fleré end 900.000 containerenheder er Århus havn et vigtigt knudepunkt, når der skal transporteres gods mellem de større havne i de nordiske lande, Nord-, Syd-, og Østeuropa foruden havne i England, og det østlige Middelhav og Fjernøsten.

Afskibning af vindmøller og import af foderstoffer fra hele verden er også en betydelig del af havnens omsætning. Fra naturens side har Århus havn flere fordele, bl.a. en vanddybde på op til 14 meter som matcher skibenes behov, ligesom havnen er fri for is om vinteren.

Alle skibe har mulighed for at gøre brug havnens lodstjeneste, fortøjningstjeneste og slæbebåde.

Alle Illustrationer er fra eget arkiv.  Alle foto er ligeledes egne.

Med mindre andet er nævnt.

Tak til Århus Havn, for at arranger mulighed for at komme ud i multiterminalen for at få et billeder af motivet fra havnen.