Generalforsamling

Sporvejsfunktionærernes Frimærkrklub Århus

Stiftet 8. oktober 1941GENERALFORSAMLING 2019.

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling

Mandag den 16. september 2019 kl. 19.00


På Lokalcenter Fuglebakken


Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af Dirigent.

2. Formandens/forretningsudvalgets beretning.

3. Regnskabs føreren fremlægger det reviderederegnskab.       

4. Indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen/bestyrelsen.

A. Formand Erik Simonsen. Modtager genvalg.

B. Regnskabsfører John E. Nielsen Modtager genvalg.

C. Sekretær Kaj Linno Henriksen Modtager genvalg.

D. Bestyrelsesmedlem Peer Damborg Modtager genvalg.

E. Funktionsmand Flemming Elley Modtager genvalg.

F. Bestyrelsessuppleant. Erik Martin Larsen

G. Bestyrelsessuppleant. ledig

H. Revisor Bent Leth Jensen Modtager genvalg.

 I.  Revisorsuppleant. Anders Isaksen.


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest mandag den 02. september 2019 Kl. 12:00.


HUSK!!!! 

Hvis du ønsker at deltage i det efterfølgende traktement er det vigtigt at du tilmelder dig senest den 2. september 2018.

Klubben er vært ved en bid brød + en ØL/Vand efter eget ønske.

HUSK at melde dig til. Således der er brød til alle.